Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων».

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Γνωμοδοτήσεις σε Αιτήματα Φορέων για διαπραγμάτευση από τον δημιουργό ΕΑΑΔΗΣΥ διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .
Βασισμένο σε έργο στο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-gnomes/apofaseis.