Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΚΗΜΔΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781).

Σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση της ΥΑ, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η έναρξη των οποίων σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, εκκινεί μετά την δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Ε.τ.Κ., ήτοι από 23/05/2017.

Για λήψη του σχετικού ΦΕΚ, πατήστε εδώ.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της ΥΑ εδώ (ΑΔΑ: 6Ψ4Ν465ΧΙ8-Υ1Α).

Δείτε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.