Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 72η/ 21-12-2017 Συνεδρίαση της Αρχής.

Τα εν λόγω υποδείγματα είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

Τα ως άνω υποδείγματα ΔΕΝ αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.

 

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:  
    •  Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/01/2018
  doc icon

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
    • Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/01/2018

 

 

  doc icon