Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Δημοσίευση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις, ως ακολούθως: α) Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο, β) Αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ.,

 Μελετητών και Γραφείων Μελετών γ) Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης δ) Νέα κατώτατα όρια για την εφαρμογή των Οδηγιών για τη διετία 2024-2025.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.