LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, στο άρθρο 4 παρ. 3 εδαφ. ζ’ του ν. 4013/2011, το ύψος της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ανέρχεται πλέον σε 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ, η οποία συνάπτεται μετά την 1-4-2019.

new label blueΔείτε σχετικό έγγραφο Οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ.

 

Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στο τεύχος Β΄ 1992, η τροποποίηση της υπ'αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%», που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.